سفرنامه قشم، پرسشنامه ای آنلاین است که تلاش دارد با اطلاعات صحیح و یکتا تکمیل شود از همین رو عضویت در آن با شاخص کد ملی و مشخصات افراد بصورت خود اظهار تکمیل می شود، اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نمیگیرد و صرفا جهت آشنایی با انتظارات شما دریافت می شوند و با توجه به تمایلات شما پیشنهادات، تخفیفات و تبلیغات مان را ارائه خواهیم نمود.

1. عضویت

برای عضویت در سامانه شماره تلفن خود را وارد کنید.

قشم، عضویت در سفرنامه قشم، وب اپلیکیشن گردشگری قشم، هتل قشم، اقامت هتل، قشم گردی، خرید قشم، تور قشم، تور هرمز، تور هنگام، بیمه مسافرتی قشم، جزیره قشم

1. کد تایید

پس از وارد کردن شماره تلفن کد تایید برای شما ارسال می شود.

کد ارسالی را وارد کنید

قشم، عضویت در سفرنامه قشم، وب اپلیکیشن گردشگری قشم، هتل قشم، اقامت هتل، قشم گردی، خرید قشم، تور قشم، تور هرمز، تور هنگام، بیمه مسافرتی قشم، جزیره قشم

1. ایجاد حساب

اطلاعات خود را وارد کنید

1. جنسیت
2. کدملی ( فقط یکبار می تواند ثبت نام کند)
3. نام
4. نام خانوادگی
5. تاریخ تولد
6. تحصیلات
7. وضعیت تاهل

مشخصات و اطلاعات شما در اختیار شخص ثالث قرار نمیگیرد و صرفا جهت آشنایی با انتظارات شما دریافت می شوند و با توجه به تمایلات شما پیشنهادات، تخفیفات و تبلیغات مان را ارائه خواهیم نمود.

قشم، عضویت در سفرنامه قشم، وب اپلیکیشن گردشگری قشم، هتل قشم، اقامت هتل، قشم گردی، خرید قشم، تور قشم، تور هرمز، تور هنگام، بیمه مسافرتی قشم، جزیره قشم