سفره خانه های سنتی جزیره قشم

عنوان

شهر / روستا

آدرس

ایران زمین

درگهان

درگهان – پاساژ ایران زمین – طبقه سوم

دریا

درگهان

درگهان – مجتمع تجاری دریا

شبهای دفاری

دفاری

روستای دفاری- جنب جاده اصلی

شونشین

دفاری

روستای دفاری – ورودی جاده ساحلی

خان بوم

قشم

قشم – خیابان خلیج فارس- جنب هتل مارینا دو

شبهای طلایی

قشم

قشم – پارك زیتون – ضلع جنوب غربی

بادیل

قشم

قشم-  نخل زرین – خیابان پیام – مقابل برجهای آپادانا

خاقان

قشم

قشم- چهارراه پردیس- پشت ساختمان طاهری

درویش

قشم

قشم-  میدان امام

دریم لند

قشم

قشم – سینما دریا

مطبخ القشمی

قشم

قشم – بلوار آیت اله غفاری