فروشگاه های صنایع دستی قشم

عنوان

شهر / روستا

آدرس

صدف لب سیاه

برکه خلف

ابتدای روستای برکه خلف

فروشگاه سنتی دفاری

دفاری

روستای دفاری، روبروی رستوران شبهای دفاری

دنیای زیر آب

سهیلی

روستای سهیلی، اسكله سهیلی

دنیای زیر آب

قشم

قشم، مجتمع  تجاری سیتی سنتر1

قشمینه

قشم

 قشم، مجتمع تجاری سیتی سنتر 2 ، لاین E 

حصیربافان جزیره

قشم

قشم،مجتمع تجاری سیتی سنتر 2-  زیر زمین لاین

سوغات جزیره ( شعبه 2 )

قشم

قشم، سیتی سنتر یک -جنب پل و بازار چینی ها

سوغات جزیره (شعبه 1 )

گیاهدان

روستای گیاهدان

فروشگاه ما

هفت رنگو

روستای هفت رنگو