سیاست حفظ حریم‌خصوصی

سفرنامه پرسشنامه ای آنلاین است تا نظرات شما را دریافت کند، صحت اطلاعات وارد شده برای ما اهمیت دارد و اطلاعات دریافتی شما اعم از شماره همراه، کدملی، مشخصات فردی، آدرس، ایمیل و … و به همین علت دریافت می شوند. ما به شما تعهد می‌دهیم که این اطلاعات نزد سفرنامه قشم محفوظ خواهند بود، به هیچ عنوان از آن‌ها سواستفاده نخواهیم کرد و در اختیار شخص یا سازمان ثالثی قرار نخواهیم داد.

قشم، سفرنامه قشم، گردشگری قشم، جنگل‌های حرا، غارهای خربس، تنگه چاهکوه، دلفین‌های آبی، خلیج فارس، درهٔ ستاره‌ها، جزایر ناز، و غار نمکدان